A A A

Początek jesieni przywitał nas wyjątkowo piękną i słoneczną pogodą, która sprzyjała pobytowi na świeżym powietrzu. Całe popołudnia dzieci aktywnie spędzały czas na boisku szkolnym oraz na placu zabaw. Dzięki zaangażowaniu naszych wychowanków, powoli w świetlicy zaczęły powstawać prace o tematyce jesiennej, które stały się ozdobą naszej sali.

W bieżącym roku szkolnym 2020/2021 realizujemy w naszej świetlicy międzynarodowy projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury”.

Głównym celem projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą.

Zachęcamy wszystkie dzieci do aktywnego udziału w zajęciach świetlicowych i rozwijania swoich zainteresowań. Z pewnością każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie.

Z myślą o wszystkich naszych uczniach, przygotowałyśmy zbiór zabaw / ćwiczeń, do wykonania samodzielnego lub z członkami rodziny w czasie pobytu w domu.  Zabawy podzieliłyśmy na cztery kategorie: zabawy muzyczne, ruchowe, zabawy z piłką oraz zabawy z bajkami. Są to przykłady  aktywności, które mają duże znaczenie wychowawcze, dają możliwości twórczego działania, kształtują pozytywne cechy charakteru, wpływają korzystnie na rozwój  intelektualny i emocjonalny dzieci.  Oto kilka zabaw / gier zaproponowanych przez nas oraz szczególnie lubianych przez uczniów:

 

Zabawy muzyczne

 

Relaks przy muzyce

            Dzieci leżą wygodnie na dywanie lub kocach, oczy mają zamknięte. Na tle spokojnej muzyki relaksacyjnej prowadzący czyta tekst.

            Jest słoneczny, ciepły dzień. Idę wolno brzegiem morza. Stąpam po żółtym, gładkim piasku. Jest miękki i bardzo ciepły. Słyszę szumiące spokojne morze. Czuję aromat żywicznych drzew. Od morza wieje ciepły wiatr. Jestem senny mam ochotę położyć się. Kładę się  na plaży, ciało grzeje mi piasek i słońce.  Delikatny plusk fal uspokaja mnie. Otacza mnie cichy szum morza i płynie piękna muzyka………

 

Jaka to piosenka?

            Osoba prowadząca nuci lub śpiewa piosenkę na sylabie la. Dzieci odgadują tytuł.

 

Interpretacja plastyczna utworu muzycznego

            Dzieci słuchają dowolnego utworu muzycznego, do którego wykonują ilustrację. W ten sposób przelewają na papier swoje emocje związane z utworem. Omawiamy prace.

 

Limbo

            Zabawa ta polega na przechodzeniu pod poprzeczką w rytm muzyki. Wygrywa ta osoba , która tanecznym krokiem przejdzie wszystkie etapy coraz niżej trzymanej poprzeczki

 

Pląs - O, jak przyjemnie

            Stoimy w kręgu. Śpiewamy tekst, wykonując odpowiednie ruchy.

O, jak przyjemnie i jak wesoło - rytmicznie chodzimy.

Bawimy się, się, się -  rytmicznie klaszczemy.

Raz nóżka w prawo- wysuwamy nogę w prawo.

Raz nóżka w lewo - wysuwamy nogę w lewo.

Do przodu, do tyłu- skaczemy do przodu, do tyłu.

I raz, dwa, trzy- wykonujemy trzy podskoki.

 

Zabawy ruchowe

Impulsy w ruchu

            Prowadzący zachęca dzieci do swobodnego poruszania się po sali. Kiedy wypowiada słowo „ STOP”, wszyscy zatrzymują się, a prowadzący wydaje polecenie, np.:

  • Lecimy z rozpostartymi ramionami przez salę, nie dotykając się nawzajem.
  • Dotykamy możliwie najszybciej czterech ścian.
  • Udajemy, że chodzimy po gorącej podłodze.
  • Skaczemy po drodze pełnej kałuż.
  • Poruszamy się po podłodze pokrytej klejącą gliną.

 

Lustrzane odbicie

            Dwie osoby stają naprzeciwko siebie. Jedna z nich zaczyna wolno się poruszać, druga naśladuje jego ruchy tak, jakby była jej lustrzanym odbiciem. Po pewnym czasie następuje zamiana ról.

 

Sprawny Jan

            Na początku zabawy prowadzący zapoznaje dzieci z treścią wiersza.

            Był sobie Jan, co ćwiczyć wciąż chciał.

           Podskoki w prawo, podskoki w lewo.

           Codziennie rano wchodził na drzewo.

           Skłony do przodu i skłony w bok, obrót na pięcie, do tyłu skok.

          Jeździł na nartach, pływał w basenie, po górach chodził szalenie.

          Zjadał surówki, sałatki wszelkie, czasem słodyczy ilości niewielkie. 

          Wierszyk nam teraz morał podpowie.

           Gdy chcesz być silny, to dbaj o zdrowie!

 

            W czasie ponownej recytacji jedna osoba prezentuje ćwiczenia, o których opowiada utwór a pozostałe osoby w wybranych miejscach sali ćwiczą wraz z nią.

 

Pająk i muchy

            W tej zabawie, jedna osoba zostaje wybrana Pająkiem, stoi z boku i przygląda się pozostałym osobom (muchom) „latającym” po sali. Na okrzyk słowny „pająk idzie”  muchy stają  w bezruchu. Pająk w tym momencie chodzi między muchami i łapie do swojej pajęczyny te, które się poruszyły. Osoby złapane mogą odejść z zabawy i czekać na wyłonienie zwycięzcy lub dołączyć do Pająka i pomagać mu w łapaniu much.

 

Raz, dwa, trzy Czarodziej patrzy

            Pod ścianą stoi jeden z uczestników odwrócony plecami do reszty- to Czarodziej. Pozostali stoją po drugiej stronie. Czarodziej liczy powoli i mówi: „Raz, dwa, trzy Czarodziej patrzy”, po czym szybko się odwraca. Wszyscy starają się do niego zbliżyć, ale tak aby ich nie zauważono w ruchu. Ten, kogo Czarodziej zauważy w ruchu, choćby najmniejszym, musi wrócić na start i zaczynać podchody od początku. Kto pierwszy dojdzie do Czarodzieja i dotknie go, zostaje Czarodziejem.

 

Berek

            Dzieci rozbiegają się po sali. Jeden z uczestników - Berek - biega, starając się dogonić któregoś z uczestników zabawy i  dotknąć go ręką. Dotknięty zostaje Berkiem.

 

Szczur

            Uczestnicy stoją w kole twarzami do środka. Prowadzący zabawę stoi w środku ze skakanką w ręku (lub sznurkiem o długości ok. 2 m z przymocowanym na końcu ciężarkiem). Podczas obracania się prowadzący zatacza skakanką coraz większe koła po podłodze. Dzieci muszą podskakiwać, aby szczur ich nie dotknął. Kto nie zdąży odskoczyć przed szczurem, dostaje punkt karny i odchodzi z zabawy.

 

Zabawy z piłką

 

Parząca piłka

            Dzieci stoją w luźnej gromadce po jednej stronie sali, a prowadzący po drugiej. Na znak ręką- podniesiona w górę- dzieci biegną do prowadzącego, który woła „piłka parzy” i rzuca im pod nogi piłkę, jak najniżej. Dzieci podskakują w biegu, starając się nie sparzyć. Kto się sparzy (kogo dotknie piłka) odchodzi na bok.

 

Piłka - świnka

            Uczestnicy zabawy siedzą w kole w siadzie kucznym, w takiej odległości, żeby piłka-świnka mogła się między nimi przedostać. Jedno dziecko dostaje piłkę- świnkę. Chce się ona koniecznie wydostać z koła. Dzieci silnymi uderzeniami popychają piłkę, toczą ją po podłodze. Przegrywa ten, kto przepuści piłkę-świnkę z prawej strony (lub z lewej strony, zależy od umowy).

 

Zabawy z bajkami

 

Bajkowe kalambury

            Prowadzący przygotowuje kartki z tytułami znanych bajek. Dzieli uczestników na dwie grupy. Każda grupa wybiera lidera, który odpowiada za udział członków grupy w zabawie, wskazuje kolejność osób i zapisuje punkty. Przedstawiciel danej grupy podchodzi do tablicy i otrzymuje od prowadzącego kartkę z tytułem bajki, który musi narysować lub pokazać bez użycia słów tak, aby członkowie jego grupy odgadli. Za odgadnięty poprawnie tytuł bajki grupa otrzymuje punkt .Zwycięża ta grupa, która uzyska najwięcej punktów.

 

Bajkowy quiz

            Dzielimy uczestników na dwa zespoły. Każdy zespół otrzymuje duży arkusz papieru i przybory do pisania. W pierwszej rundzie zadaniem jednego zespołu będzie wybranie i zapisanie 5 nazw bohaterów bajkowych , do których zespół przeciwników musi odgadnąć i napisać 5 tytułów bajek, w których występują ci bohaterowie. W drugiej rundzie zespoły zamieniają się zadaniami. Za każdą prawidłową odpowiedź – właściwy i poprawnie napisany tytuł bajki- zespół otrzymuje 1 punkt.  Wygrywa ten zespół, który uzyska więcej punktów.

    

 
                                                      

                                                                   Agata Sutkowska

                                                                   Magdalena Świerczek

W piątek 22 listopada w naszej świetlicy odbył się konkurs recytatorski „Barwy jesieni”. Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno języka polskiego, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze oraz rozwijanie zdolności recytatorskich.

Zmagania uczestników oceniało jury biorąc pod uwagę następujące kryteria:

· pamięciowe opanowanie tekstu,

· staranną wymowę,

· interpretację tekstu,

· ogólny wyraz artystyczny.

W konkursie udział wzięli: Zofia Siwiec (1a), Alicja Malinowska (2b), Rafał Turaj (3a), Małgorzata Sobecka (1b), Agata Tofilska(1b), Wiktoria Sutkowska (1a), Nina Pacana (2b), Roksana Szczęsny (2b), Kacper Dychtoń (2a).

Podczas występów uczniowie recytowali wiersze o jesieni wspomagając się rekwizytami, stosowną miną i odpowiednio dobranym strojem. Poziom jaki zaprezentowali uczestnicy był bardzo wysoki. Każdy z nich starał się jak najlepiej i jak najciekawiej przedstawić prezentowany przez siebie utwór. Konkurs zakończył się wręczeniem symbolicznych upominków oraz pamiątkowymi zdjęciami.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a rodzicom składamy podziękowania za przygotowanie swoich dzieci do konkursowego występu.

Wychowawcy świetlic

Działalność świetlicy jest ważnym elementem systemu wychowawczego szkoły. Zajęcia na świeżym powietrzu podczas pobytu w świetlicy mają przede wszystkim poprawić samopoczucie dzieci po kilku godzinach spędzonych w ławce.

My również przy słonecznej pogodzie zawsze wychodzimy na podwórko szkolne, gdzie uczniowie bawią się, grają w piłkę oraz relaksują w jesiennych promieniach słonecznych.

Jesień to niezwykle piękna i kolorowa pora roku.

Wspólnie z  dziećmi biorącymi udział w zajęciach świetlicowych stworzyliśmy jesienne dekoracje, które umilają nam atmosferę w naszej sali.

Warto przyjrzeć się niektórym z nich.

W poniedziałek 26.11.2018 r. w naszej świetlicy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Baśniowe zamki”.  Konkurs ten miał na celu rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dzieci inspirowanej zamkami oraz ćwiczenie umiejętności wykorzystania i łączenia ze sobą różnych technik plastycznych. Wszystkie prace były ciekawe i starannie wykonane, a ich poziom artystyczny był bardzo wysoki.  Podczas oceny prac konkursowych brano  pod uwagę: oryginalne  ujęcie tematu, samodzielność wykonania, estetykę oraz różnorodność zastosowanych technik plastycznych.

Jury w składzie: p. Marta Przeszłowska, p. Agata Sutkowska i p. Magdalena Świerczek przyznało następujące miejsica:

I miejsce- Kamila Tyrka (kl.III)

II miejsce- Nina Pacana i Laura Golec ( kl.Ib)

III miejsce – Milena Wzorek (kl.IIb)

Wyróżnienia otrzymali: Alicja Grobecka (kl.IIb), Malwina Szumińska (kl.Ib), Maja Zaucha (kl.Ib), Kacper Dychtoń (kl.Ia), Ewa Stosur (kl.III) oraz Zofia Łabędź (kl.IVa).

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

\A.Sutkowska, M.Świerczek\

 

 

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu. Staramy się również stworzyć dzieciom odpowiednie warunki do wypoczynku, zabawy i odrabiania zadań domowych.  Chcemy , aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu ich zainteresowań.  W ramach zajęć świetlicowych odbywają się :

  • Zajęcia plastyczne,
  • Zajęcia czytelnicze,
  • Zajęcia sportowe na sali gimnastycznej i świeżym powietrzu,
  • Zajęcia integrujące grupę,
  • Zajęcia dydaktyczne nawiązujące do hasła tygodnia.

Uczniowie przygotowują również przedstawienia i różne imprezy, biorą także udział w konkursach recytatorskich i plastycznych.

Szczególną uwagę podczas zajęć zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współpracy w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad prawidłowego zachowania się oraz reguł obowiązujących podczas gier i zabaw. Staramy się, aby dzieci przebywające w świetlicy ćwiczyły umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad swoimi emocjami.

Uczniowie z klas starszych mają możliwość pracy w świetlicy w charakterze wolontariuszy, pomagając młodszym kolegom i koleżankom w odrabianiu zadań domowych oraz służąc wsparciem podczas zajęć sportowych i plastycznych.

Sala świetlicowa systematycznie doposażona jest w nowe gry, pomoce dydaktyczne oraz materiały do zajęć plastycznych. Na terenie naszej szkoły został także wybudowany i udostępniony dzieciom plac zabaw.

W naszej świetlicy panuje miła i przyjazna atmosfera. Uczniowie chętnie w niej przebywają, ponieważ mają możliwość wspólnych zabaw z rówieśnikami, wyboru różnorodnych zajęć i ciekawego spędzania czasu wolnego w oczekiwaniu na rodziców.

/A. Sutkowska, M. Świerczek/

Nasza szkolna świetlica to miejsce, w którym uczniowie spędzają sporo czasu po skończonych lekcjach. Czasami jest to konieczność, gdyż rodzice pracują zawodowo, a czasami chęć dłuższego pozostania w szkole, wśród koleżanek i kolegów. Zajęcia świetlicowe to szeroki wachlarz możliwości aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu. Na pierwszym miejscu opiekunowie świetlicy stawiają odrabianie przez uczniów zadań domowych i przygotowanie do zajęć na następny dzień. Jednak najbardziej oczekiwane przez dzieci są gry, zabawy, czy zajęcia plastyczne, które rozwijają wyobraźnię i usprawniają manualnie.

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Tarnowiec , jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Używamy plików cookies, Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat cookies. polityka prywatności .

  Akceptuję cookies dla tej witryny.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk