A A A

Społeczność szkoły w Tarnowcu została uhonorowana certyfikatem Szkoły Młodych Patriotów, który potwierdził realizację wieloletnich działań podejmowanych przez uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie wychowania patriotycznego i regionalnego. Czujemy satysfakcję, że nasze wysiłki w tym zakresie zostały dostrzeżone i docenione przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Posiadanie certyfikatu mobilizuje do dalszej pracy i działania w kształtowaniu postaw patriotycznych w szkole i w środowisku lokalnym. W roku odzyskania przez Polskę Niepodległości w szkole podjęto szereg działań dla uczczenia tej niepowtarzalnej rocznicy. Rozpoczęliśmy od przygotowania plakatów plastycznych informujących o tym doniosłym wydarzeniu. Zorganizowano szereg konkursów literackich, plastycznych i muzycznych, poświęconych polskiej tożsamości narodowej, związanych z rotmistrzem Witoldem Pileckim i Józefą Frysztakową, miejscami pamięci narodowej na terenie Tarnowa i okolic. Młodzież szkolna przygotowała pod kierunkiem nauczycieli: przedstawienie o wydarzeniach związanych z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja,  Święto Patrona Szkoły, wieczernicę związaną z odsłonięciem muralu poświęconego pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego. Włączyła się w tarnowskie obchody Dnia Hetmańskiego z okazji 530 rocznicy urodzin hetmana i 460 rocznicy wydania dzieła „Rada sprawy wojennej”. Uczestniczyła w korowodzie w strojach epokowych i zatańczyła poloneza na pikniku historycznym. Grupa uczniów uczciła poległych obrońców miasta na Cmentarzu Orląt Lwowskich i w Zadwórzu, oddalonym 33 km od Lwowa. Uczniowie uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie „Do Hymnu”. Stworzyli Kodeks Postaw Patriotycznych. Ważnymi dla nich postawami są: szacunek dla języka ojczystego, dla symboli narodowych, pamięć o wydarzeniach historycznych i rocznicach, znajomość polskich tradycji i zwyczajów, świadomość wydarzeń w małej ojczyźnie, poznawanie faktów z historii Polski i dbanie o stan środowiska naturalnego.

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.

Przemówienie Jana Pawła II w siedzibie ONZ, Nowy Jork, 5 października 1995 r.

Słowa wybitnego autorytetu dla wielu Polaków zostały bardzo dobrze zrozumiane przez uczniów  Szkoły Podstawowej w Tarnowcu.

/A. Woźniak/

1.  Szanujemy język ojczysty.

Porozumiewanie się w języku polskim jest ważnym elementem naszej tożsamości narodowej. Stwierdzenie to, co roku potwierdzają uczniowie Szkoły Podstawowej w Tarnowcu,  włączając się w obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Uczestniczyli w wykładach językoznawcy prof. Jerzego Bralczyka, dotyczących komponowania wystąpienia publicznego, artykulacji i dykcji w różnych formach wypowiedzi. Następnie przysłuchiwali się debacie językoznawców: prof. Jerzego Bralczyka, prof. Jana Miodka i prof. Katarzyny Kłosińskiej. Na podstawie zdobytej wiedzy uczniowie prezentowali własne wystąpienia publiczne, które dotyczyły wulgaryzmów i przekleństw szerzących się w języku polskim. Efektem dyskusji do zaprezentowanych treści była forma graficzna w postaci plakatu pt: „Mówimy Wulgaryzmom NIE!”. Jury uczniów spośród 100 prac wybrało 4 najlepsze. Plakaty wyrażały krytykę kaleczenia języka polskiego wulgaryzmami.
Szacunek do własnego języka wyrażają uczniowie, którzy czytają poezję i tworzą własne wiersze. Od 1996 roku w Szkole w Tarnowcu odbywają się Gminne Konkursy Recytatorskie Józefy Frysztakowej. W czasie spotkań z uczniami wiersze czytała sama autorka wierszy, co roku do śmierci 13 kwietnia 2008 roku. Dziś uczniowie pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego pani Lucyny Onak podtrzymują tradycję szkoły. Organizują Salony Poezji, gdzie czytają wiersze rodzimej poetki, a także prezentują własną twórczość poetycką. Powstają prace plastyczne inspirowane wierszami Józefy Frysztakowej. Galerię prac plastycznych uczniów z Tarnowca można było oglądać w Galerii Niebieskiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tarnowie, jak również na wystawie szkolnej w Tarnowcu. Wystawy powstały dla uczczenia pamięci poetki w 10 rocznicę śmierci.
Zasady poprawnej polskiej pisowni w dowcipny sposób powtórzyli uczniowie w czasie spotkania z aktorami Krakowskiej Agencji Artystycznej INWEST-ART i  PRO-ART-KRAK panami Wojciechem Hablem i Jackiem Lecznarem. Zaprzyjaźnieni od lat z naszą szkołą artyści po mistrzowsku prezentują wiersze i prozę z literatury polskiej. W Międzynarodowym Dniu Teatru zaprezentowali pouczające potyczki z ortografią polską.
Następnie uczniowie zmagali się z pułapkami ortograficznymi w  szkolnym konkursie ortograficznym. W Tarnowie odbył się XIX Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro”, którego zwycięzcą został Maciej Sondej - uczeń klasy 6B.
Dla utrwalenia poprawnych zwrotów, trudności ortograficznych i nowych wyrazów odbywają się Dyktanda Miesiąca. W zasadach poprawnej polszczyzny nie powiedziano bowiem ostatniego słowa, a język polski zmienia się i jesteśmy z tymi zmianami na bieżąco!

2. Szanujemy symbole narodowe


3. Pamiętamy o wydarzeniach historycznych.

„ Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani prawa do przeszłości”. /Józef Piłsudski/

Dzięki historii możemy zrozumieć czyny innych ludzi. Znajomość przeszłości i jej świadomość pozwala budować przyszłość i kształtować postawy patriotyczne wśród dzieci i młodzieży.

W kręgu poezji patriotycznej spotkali się uczniowie w naszej szkole, aby oddać cześć poległym za Ojczyznę. W ramach lekcji języka polskiego przygotowali „Poranek literacki”, w czasie którego każdy z uczniów przedstawił własną propozycję wiersza patriotycznego, zaczerpniętego z poezji polskiej lub własnej twórczości. Tematyka wierszy dotyczyła wydarzeń z historii Polski. Oto jeden z wierszy napisanych przez ucznia.

Polska nasza Ojczyzna
1.    Polska jest moją ojczyzną,
Polska jest moim krajem.
Zdobyta krwią i blizną,
W walce nie ustaje.    
2.    Na łąkach wśród zieleni,
Rosną latem piękne maki.
Lecz wszystko to się zmieni,
Gdy odlecą wszystkie ptaki.
3.    Nad morzem fale morskie,
Muskają nagie skały.
Powiewają sztandary polskie,
Biegną wprost do chwały.
4.    Kiedy zabory wszystkie,
Ojczyzna ma przetrwała.
Odbudowała wojska polskie,
I wojnę też przetrwała.
5.    Polska trwa do dzisiaj,
I będzie moim krajem.
Ojczyzna ma niezłomna,
Wygrała nad każdym krajem.

     Kacper Wielgat, klasa 7

W Krakowie „W kręgu poezji i prozy łagrowej” reprezentanci szkoły: Wiktoria Zardzielewicz, Kinga Klimczak i Karol Szczerba recytowali wiersze i fragmenty prozy na bazie wspomnień więźniarek z KL Ravensbruck w IV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim. Konkurs był formą upamiętnienia kobiet - ofiar nazistów w czasie II wojny, podkreśleniem ich patriotyzmu i walki o zachowanie człowieczeństwa w warunkach obozowych. Na lekcjach historii uczniowie oglądali  fragmenty  filmów  i dokumentów, takich jak: „Katyń”, „Sprawa katyńska”, „Dzieci Ireny Sendlerowej”, „Auschwitz - podróż do Piekła”, poznając wydarzenia najnowszej historii Polski. Na korytarzu szkolnym przygotowano gazetkę  upamiętniającą 78 Rocznicę Zbrodni Katyńskiej oraz Tablicę Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w hołdzie 96 osobom, które zginęły w katastrofie lotniczej.
Miejsca Pamięci Narodowej to tematyka wycieczek na terenie Tarnowa i Gminy Tarnów, w trakcie których uczniowie odwiedzają  pomniki, groby poległych i pomordowanych, tablice pamiątkowe. Symbolicznie okazują pamięć zapalając znicze.
Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych to tematyka tegorocznego Konkursu Małopolskiego „Śladami niezłomnych rotmistrza Witolda Pileckiego i Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Konkurs cieszył się sporym zainteresowaniem młodzieży. Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę tematyczną o Żołnierzach Wyklętych.

11 kwietnia 2018 r. w role nauczycieli historii wcielili się: Wójt Gminy Tarnów pan Grzegorz Kozioł i pan Adam Ryba dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów. Tematem spotkania był „Zagłada Żydów, czyli Holocaust”. Ten niełatwy temat pan Wójt rozpoczął od przybliżenia wielowiekowej historii, tradycji i zwyczajów Żydów polskich. Nawiązał do miejsc związanych z ludnością żydowską w Tarnowie i na terenie Gminy Tarnów. Przybliżył sylwetki znanych pisarzy, poetów, sportowców pochodzenia żydowskiego, postacie: Janusza Korczaka i Ireny Sendlerowej. Opowieść o eksterminacji Żydów w Europie została zilustrowana fragmentami filmów: „Pianista”, „Lista Schindlera” oraz prezentacją zdjęć. Nastrój zadumy i powagi podkreślała bardzo wymowna dekoracja sali gimnastycznej. Pan Wójt zachęcił młodzież do poznawania zagadnień związanych z wydarzeniami z okresu II wojny światowej, a przede wszystkim do chwili refleksji, stawiania pytań i poszukiwanie odpowiedzi.

 

4. Znamy polskie tradycje i zwyczaje

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie jest priorytetem we współczesnej edukacji szkolnej. Wpisało się mocno w działania naszej szkoły. Jednym z nich jest wycieczka uczniów klas siódmych do Warszawy. Pobyt w stolicy, którą uczniowie mogli zwiedzać z autokaru i wizyta w Sejmie i Senacie, była dla uczestników niezwykłą lekcją historii. Uczniowie mieli okazję poznać historię polskiego parlamentaryzmu od 1493 roku do czasów współczesnych, zrozumieć, w jaki sposób funkcjonują Sejm i Senat. Poznali również lokalizację sal sejmowych i senackich, klubów i kół poselskich, partyjnych kuluarów, kaplicy sejmowej oraz ciekawostek związanych z przedmiotami eksponowanymi na korytarzach sejmowych. Jednak największe wrażenie zrobiła na wszystkich sala obrad sejmu.

5. Znamy swoją małą ojczyznę

 …Wiersze twoje śpiewały nam wiatrem
    i płakały deszczem w dniach jesieni.
    Ach! Mijaniem swoim czas nie zatrze
     promiennego o tobie wspomnienia.

Józefa Frysztakowa (1921- 2008) jest postacią znaną w Tarnowcu, w miejscowości, gdzie wiele lat mieszkała z rodziną. Nauczycielka, malarka i poetka. Osoba wyjątkowa, wybitnie utalentowana i niepowtarzalna.
Kochała swój zawód, pracę w szkole i uczniów. Zadebiutowała w 1980 r. na łamach „Temi” dwoma wierszami: „Księżyc i dziewczyna” oraz „Noc Świętojańska” w wieku 59 lat! Od tej pory uczestniczyła w wielu ogólnopolskich konkursach poetyckich. Otrzymywała liczne wyróżnienia i nagrody. Stworzyła 15 tomików wierszy. Oprócz smutku i żalu z powodu przedwczesnej śmierci syna, później męża, w jej wierszach nie brak było wiary, nadziei i miłości. Jej poezja jest wzruszająca, piękna i pisana sercem.
Od 1997 r. w Szkole Podstawowej w Tarnowcu, organizowany jest Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Józefy Frysztakowej. Przez wiele lat, poetka była jego najważniejszym jurorem i wszystkim dzieciom biorącym udział przyznawała najwyższą punktację. Dla niej zainteresowanie poezją było czymś wspaniałym i wartym nagrody. Konkurs do dnia dzisiejszego cieszy się wśród uczniów niesłabnącą popularnością. Pani Józefa umiała cieszyć się życiem. Kochała go z całym jego szczęściem, bólem i wszystkimi przeciwnościami losu.
Zawsze była uśmiechnięta, pełna optymizmu i pogody ducha. Była otoczona miłością najbliższych, sąsiadów i ludzi, których spotkała na swojej drodze życia.  Odeszła od nas 13 kwietnia 2008 r.- cicho i skromnie, tak jak żyła.  Jej wiersze i ona sama, pozostaną w naszej pamięci. /fr. pracy literackiej Nasza Pani Frysztakowa- uczennicy Aleksandry Drelicharz/.


 Szanowna Pani Józefo...
            W dziesiątą rocznicę śmierci po raz kolejny wspominamy Pani wybitną osobę. Choć już  brak wśród nas drobnej, pochylonej postaci, zawsze pozostanie Pani w naszych sercach. Piszę ten list, by podziękować za odmianę mojego punktu widzenia poezji. To ona stała się początkiem rozmyślań nad przemijaniem, a to właśnie przemijanie Panią dotknęło tak boleśnie i niespodziewanie. Wiersze są przepiękne: „Czarne tulipany”, ”Ballada o Matce”, „TY i JA”, „Twój mały świat”, „Ziemia – TWOJA MIŁOŚĆ”.... Zmieniły i poruszyły serca wielu ludzi. Ta poezja wyrosła z rozpaczy.
      Każdy z nas zna Panią jako lokalną POETKĘ, lecz czy lokalna znaczy mniej znana? Oczywiście, że nie! Świadczy o tym fakt umieszczenia Pani na liście członków Związku Literatów  Polskich. Dziękuję za wzbogacenie naszej kultury, wiedzy o regionie oraz nas samych. Tragiczne przeżycia i zdarzenia stanowiły przełom w Pani życiu, i pozwoliły na utożsamianie się Pani z matkami po stracie dziecka, z rodakami, mieszkańcami Tarnowa i Tarnowca, mieszkańcami mojej „MAŁEJ OJCZYZNY.” Pokazała mi Pani, jako Poetka, jak ubogacać może poezja, jak wielkie wywołuje emocje...Zrozumiałam, że poezja to przekaz płynący z głębi. Utożsamiam się z Pani wierszami, znajduję w nich moje odbicie, życiowe sytuacje. Ubogaciła Pani młodzież, dorosłych i dzieci swoją niezwykłą filozofią życiową.
          Mimo, że była Pani zwykłym człowiekiem, który kiedyś był nauczycielem, matką, żoną, zwyczajną sąsiadką, która prosiła o pomoc przy odkręcaniu przetworów, pozostawiła Pani po sobie coś więcej niż tylko GRÓB.
             Pamięć o Pani przetrwa wiele lat. MY, jako młode pokolenie, będziemy o to dbać! Śmierć takiej Poetki stanowi wielką stratę, jednak nie oznacza to, że znika Pani na zawsze z lokalnego życia. Uwielbiam poezję, którą Pani stworzyła, a PAMIĘĆ o takiej osobie zostanie z nami na ZAWSZE...

  „Bo te wiersze są takie zwyczajne
 i zaduma na wskroś je przenika.
 Jak te ptaki na drogach rozstajnych,
 nim zapadną – w serce czytelnika...

Z wyrazami szacunku
Agata – uczennica  kl. II B gim.

Tematy wierszy poetki są inspiracją dla uczniów w naszej szkole do tworzenia własnych wierszy, jak również prac plastycznych. W dziesiątą rocznicę śmierci Poetki, uczniowie naszej szkoły przygotowali wystawę prac plastycznych wykonanych do Jej utworów, które zaprezentowano w Tarnowskiej Galerii Niebieskiej, przy współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Tarnowie. Powstał również montaż słowno - muzyczny utrwalony na stronie internetowej www. Niezależny Serwis Informacyjny „Kadr”. W czasie spotkania z poetą Ryszardem Lisem - przyjacielem Poetki, uczniowie mogli lepiej poznać postać Józefy Frysztakowej, a także dowiedzieć się, na czym polega fenomen poezji. 13 kwietnia 2018 r. w Kościele Parafialnym w Tarnowcu pw. Św. Józefa Rzemieślnika społeczność szkoły uczestniczyła w mszy św. w intencji Poetki.„Moja mała ojczyzna to Tarnowiec. Mieszkam tu całe moje życie, chodzę tutaj do szkoły, mam stąd przyjaciół i bliskie mi osoby. Jestem związana z tym miejscem. Przeżyłam tu niezapomniane chwile.
W Tarnowcu mieszkała również słynna poetka Józefa Frysztakowa(…) Kolejną postacią wartą uwagi jest hetman Jan Tarnowski urodzony w na Górze Św. Marcina ,w zamku Tarnowskich, w XV wieku. Zrobił bardzo dużo dla miasta Tarnowa: starał się o nowe przywileje, dbał o prawidłowe rządzenie oraz wznosił wiele budowli. Dziś jest patronem  Szkoły Podstawowej w Tarnowcu”. / fr. pracy literackiej „Tu wszędzie jest moja ojczyzna” Anny Sitko/
Od 1995 roku w Szkole Podstawowej w Tarnowcu odbywają się Dni Partona Szkoły zwane Hetmaniadami. Święto szkolne ku czci Patrona poprzedza konkurs wiedzy , wycieczki tematycznie związane z Tarnowem , lekcje muzealne połączone ze zwiedzaniem pamiątek dotyczących rodziny Tarnowskich. Uczniowie pracują metodą projektu i przygotowują prezentacje klas w czasie podsumowania projektu w czasie Hetmaniady.
( zdjęcia  i scenariusz z Hetmaniady szkolnej + filmik) proszę o nieumieszczanie nawiasów na stronie.
Ciekawą formą poznawania dziejów ojczystych,  jak również piękna regionu tarnowskiego są wycieczki tematycznie związane z projektami uczniowskimi. Ich prezentacja w szkole zachęca uczniów i wychowawców do odwiedzania tych interesujących miejsc.

6. Poznajemy historię naszej Ojczyzny.

Historię tworzą ludzie. Tworzą ją także uczniowie naszej szkoły, codziennie zapisując kolejną kartę w życiu społeczności szkolnej. Wydarzenia historyczne mogą być interesujące, szczególnie jeśli dotyczą rodziny i małej ojczyzny, są odniesieniem do zrozumienia przyczyn i skutków historii Polski i historii powszechnej. Uczniowie z dużym zapałem wyszukują informacje na temat członków rodziny bliższej, jak i dalszej, gromadzą pamiątki rodzinne. Co roku w szkole odbywają się konkursy „Najpiękniejsze drzewo rodzinne - genealogia mojej Rodziny”. Pamiątki w postaci zdjęć rodziny zostały częściowo umieszczone w folderze „ Dyskretny urok starej fotografii”. Nowe treści poznawane na przedmiotach humanistycznych stają się podstawą do realizowania projektów uczniowskich, twórczych lekcji z udziałem prezentacji projektów, makiet czy inscenizacji. Tematy ostatnich projektów: „Mieszkamy tu razem - mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”, „Kultura średniowiecza w Europie i w Polsce - życie i funkcjonowanie różnych grup społecznych”, „Szlak Orlich Gniazd - zamki Kazimierza Wielkiego”,   „Tarnów w okresie zaborów - wiek XIX”. Uzupełnieniem poznanej wiedzy są wycieczki edukacyjne.

7. Dbamy o środowisko.

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi. Co ta data oznacza dla uczniów z Tarnowca? Przypomina o zasadach korzystania przez człowieka z bogactw Ziemi, o potrzebie ochrony jej dóbr w naszych małych ojczyznach, w Polsce i na świecie. Informuje o stanie środowiska naturalnego i sposobach zapobiegania degradacji ekosystemów.        

W poczuciu obywatelskiego obowiązku uczniowie systematycznie przez cały rok: segregują śmieci, używają ekologicznych opakowań do drugiego śniadania, oszczędzają energię elektryczną w klasach i na korytarzach szkolnych, zbierają zakrętki, puszki aluminiowe i baterie. Nie śmiecą bezmyślnie, racjonalnie wykorzystują zeszyty, bloki rysunkowe, papier kolorowy, bibułę. Biorą udział w akcjach „Sprzątanie świata”. W najbliższym otoczeniu rozpoznają gatunki roślin, krzewów i drzew, wykonują zielniki. Wiedzą także, które gatunki roślin i zwierząt  są prawnie chronione w Polsce. Uczniowie dbają o rośliny doniczkowe w swoich klasach. Zadbali o wystrój korytarza szkolnego, przygotowując różnorodne gatunki kwiatów doniczkowych. Konkursy o tematyce ekologicznej, wykonywanie plakatów i gazetek o tematyce proekologicznej, wycieczki krajoznawcze i turystyczne wzmacniają ich świadomość życia w zgodzie z naturą. W tym roku w czasie obchodów Dnia Ziemi w szkole zorganizowano test wiedzy ekologicznej. Każda klasa przygotowała gazetkę o tematyce ekologicznej. Młodsze dzieci przygotowały prace plastyczne pt: „ Portret Ziemi”. Uczniowie klas 4-7 wykonali kwietne dekoracje z materiałów recyklingowych pt: „ Ekologiczny kwiat”.

W Tarnowcu  jesteśmy EKO!!!

 

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Tarnowiec , jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Używamy plików cookies, Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat cookies. polityka prywatności .

  Akceptuję cookies dla tej witryny.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk