• Nauczyciele wychowania fizycznego
  Nauczyciele wychowania fizycznego
 • Nauczyciele języków obcych
  Nauczyciele języków obcych
 • Nauczyciele przedmiotów artystycznych
  Nauczyciele przedmiotów artystycznych
 • Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczyh
  Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczyh
 • Nauczyciele przedmiotów humanistycznych
  Nauczyciele przedmiotów humanistycznych
 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
  Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
 • Pedagog i nauczyciele specjaliści
  Pedagog i nauczyciele specjaliści

Poniedziałek:      8.50 – 11.45
                            12.30 – 15.00

Wtorek:              7.45 – 13.20
                          14.15 – 15.00

Środa:                 7.45 – 14.30

Czwartek:          7.45 – 08.00
                            8.50 – 14.20

Piątek:                7.45 – 13.30

1. Kiedy wchodzisz na naszą stronę www.sptarnowiec.pl, na dysku Twojego komputera mogą być zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies).

Z wikipedii: Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w ich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki.

3. W ramach strony www.sptarnowiec.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. YouTube, facebook ...

5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy www.sptarnowiec.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich plików cookies, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i usług udostępnianych w naszej witrynie, w szczególności wymagających logowania.

Wyłączenie plików cookies nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszej witrynie.

7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych  w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Jan Amor Tarnowski urodził się w zamku na Górze Św. Marcina w 1488r. Ojciec Jan Amor był kasztelanem krakowskim, dlatego synowi nadano przydomek „Krakowczyk”. Matką była Barbara z Rożnowa, wnuczka rycerza Zawiszy Czarnego. Z powodu słabego zdrowia Jan przeznaczony był do stanu duchownego. Pobierał nauki prywatnie w domu, potem krótko przebywał na dworze kardynała Fryderyka Jagiellończyka, następnie trafił pod opiekę księdza Macieja Drzewieckiego, głównego sekretarza w kancelarii królewskiej. Ksiądz rozpoznał zainteresowania chłopca i po śmierci ojca zasugerował matce, aby przeznaczyła go do służby publicznej.

Podczas wyprawy orszańskiej w 1508r. zadebiutował jako żołnierz, dowodząc zaciężną chorągwią jazdy pod rozkazami hetmana Mikołaja Firleja. W 1512r. uczestniczył w zwycięskiej bitwie z Tatarami pod Wiśniowcem, dowodzonej przez hetmana wielkiego Mikołaja Kamienieckiego, a w 1514r. w zwycięstwie pod Orszą dowodził hufcem jazdy, gdzie pobito wojska moskiewskie.

W 1518r. wyjechał w podróż do Ziemi Świętej. W Rzymie został przyjęty przez papieża Leona X. W Palestynie pasowany został na rycerza Grobu Chrystusowego. W podróży Tarnowski pisał dziennik, który jest jednym z najstarszych polskich diariuszy pielgrzymki do Ziemi Świętej. W drodze powrotnej odwiedził Egipt, Aleksandrię, być może Algier. Udał się do Hiszpanii, a stamtąd do Portugalii, gdzie uczestniczył w wojnie króla Emmanuela I Szczęśliwego przeciw Maurom. Król Emmanuel pasował Jana Tarnowskiego na rycerza. Później odwiedzał inne europejskie dwory królewskie: Francji, Anglii, Niemiec i Czech. W Brukseli odwiedził cesarza Karola V, od którego otrzymał listy polecające do króla polskiego. Na przełomie 1519 i 1520 r. Tarnowski powrócił do kraju, kiedy trwały przygotowania do kolejnej wojny z Krzyżakami.

W 1521r. wziął udział w wyprawie przeciw Turkom dowodząc wojskami zaciężnymi. Otrzymał wtedy kasztelanię wojnicką. W 1527r. Tarnowski został  wojewodą ruskim i otrzymał od króla Zygmunta Starego godność hetmana wielkiego koronnego. Udowodnił swój geniusz wojenny w czasie wyprawy na Pokucie. W 1531r. rozgromił Wołochów w bitwie pod Gwoźdźcem i pod Obertynem.

W 1535r. powtórzył militarny sukces w wojnie przeciw Moskwie, zdobywając twierdze Homel i Starodub. W 1535 r. został także wojewoda krakowskim, a później kasztelanem krakowskim.

Hetman Jan Tarnowski był również zwolennikiem krucjaty antytureckiej, a swoje nadzieje wiązał z Habsburgami, którym przesyłał memoriały dotyczące sposobów walki z Turkami. W 1547r. Tarnowski otrzymał od cesarza Karola V dla siebie i całej rodziny dziedziczny tytuł hrabiego.

Hetman zasłynął również jako reformator taktyki wojennej a swoje doświadczenia praktyczne zawarł w dziele: Consilium rationis bellicae”- „Rada sprawy wojennej” z 1558r. Rozprawa ta, wydana pod łacińskim tytułem ale pisana po polsku, stała się fundamentalną pozycją w kształceniu przyszłych strategów i głównym źródłem zasad sztuki wojennej końca XVI w.

Jan Tarnowski był mecenasem kultury. Z zamiłowania był bibliofilem i na tarnowskim zamku stworzył dużą bibliotekę. Chętnie otaczał się wybitnymi osobistościami kultury polskiej doby renesansu. Gościł u siebie m. in.: Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Łukasza Górnickiego, Marcina Kromera, Hiszpana Piotra Ruiz de Moroz zwanego Rozjuszem, Jakuba Przyłuskiego, Jana Herbuta i wielu innych. Sława hetmana jako niezwyciężonego wodza i humanisty sięgała daleko poza granice kraju. Był jednym z najbardziej znanych Polaków ówczesnej Europy.

Kasztelan Tarnowski był właścicielem jednego z największych majątków ziemskich w kraju. Posiadał 10 miast i ponad 120 wsi. Jego dobra określano mianem „państwa  tarnowskiego” znajdowały się w województwie krakowskim, sandomierskim i ruskim, a poza granicami kraju posiadał dobra Raudnickie w Czechach. W 1540r. tarnowski lokował Tarnopol, miasto, które uczynił strażnicą Podola i Rusi Czerwonej. Jarosław i Przeworsk zawdzięczają hetmanowi swój rozwój, dobrobyt i warowność.

Najwięcej uczynił dla rodzinnego gniazda - dla Tarnowa. Wystarał się o nowe przywileje dla tarnowskich cechów rzemieślniczych  oraz potwierdzenie już posiadanych. Dbał również o prawidłowe rządzenie miastem, w tym celu wydał w latach 1554 - 1560 szereg przepisów regulujących życie miejskie. Instrukcje te dotyczyły: administracji, bezpieczeństwa, wyżywienia, zabudowy, obronności, higieny. W mieście zorganizował wodociągi, a także rynsztoki, nakazał ich okresowej naprawy i utrzymywania w dobrym stanie. Ufortyfikował miasto, wzniósł nowe odcinki murów obronnych. Powstały nowe budowle obronne w odnowionych murach tj. przedmurza wzdłuż ulicy Wałowej, z basztami, przebudowano bramę krakowską i pilźnieńską, w wewnętrznym murze umieszczono strzelnice. Instrukcja hetmana dotycząca gaszenia pożaru zawierała wskazówki, w jaki sposób należy obchodzić się z żywiołem podczas gaszenia  ognia, przewidywała kary dla podpalaczy i osób uchylających się od gaszenia ognia. Cechom przydzielał poszczególne obiekty w mieście  pod opiekę np. sukiennikom, szynkarzom i rzeźnikom został przyznany ratusz. Cechy tarnowskie miały pod opieką także w razie zagrożenia odcinki murów miejskich i baszty, które w czasie pokoju należało utrzymać w dobrym stanie. Dał mieszczanomprzywilej na zabudowę terenów leżących przy drodze do zamku. Za jego czasów rozwijało się budownictwo w samym mieście, co uczyniło z Tarnowa jeden z pierwszych ośrodków architektury renesansowej w kraju.

Zadbał także o nauczanie i wykształcenie młodzieży i to nie tylko z rodów szlacheckich, których dzieci przyjmował chętnie na swoim dworze, lecz również mieszczańskich. W wydanej w 1559r. ordynacji dla szkoły miejskiej w Tarnowie jej cel określił w słowach: aby talenty i młodzież w szkołach publicznych mogły być kształcone, należycie kierowane i wychowywane”.

Jan Tarnowski był trzykrotnie żonaty. Pierwszą żoną była Barbara z Tęczyna, córka Mikołaja wojewody ruskiego, herbu Topór. Z nią miał dwóch synów: Jana Amora, zmarłego w niemowlęctwie i Jana Amora, który poświęcił się stanowi duchownemu. Z drugą żoną Beatą Odrowążówną hetman rozwiódł się krótko po ślubie. Zofia Szydłowiecka herbu Odrowąż, córka Krzysztofa Szydłowieckiego, kasztelana krakowskiego i kanclerza wielkiego koronnego, była trzecią żoną Tarnowskiego. Mieli kilkoro dzieci, wszystkie jednak pomarły w niemowlęctwie. Przeżyło tylko dwoje: córka Zofia, poślubiona  przez księcia  Konstantego  Wasyla Ostrogskiego oraz syn Jan Krzysztof, jedyny spadkobierca i dziedzic ojcowskiej fortuny, wielka nadzieja hetmana.

Hetman Jan Amor Tarnowski, dożywszy sędziwego wieku 73 lat zmarł 16 maja 1561roku w swoim ulubionym dworze w Wiewiórce pod Tarnowem. Pochowano go w sierpniu w kolegiacie tarnowskiej. Pomnik nagrobny Tarnowskich – Jana i jego syna Jana Krzysztofa należy do najpiękniejszych i najwyższych w Europie ma aż 13,8m wysokości i 6,6m szerokości. Twórca pomnika jest znakomity artysta Jan Maria II Mosca, zwany Padovano, przedstawiciel renesansu weneckiego. Pomnik Tarnowskich jest jedynym jego dziełem, na którym umieścił swój podpis.

Kalendarz pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

Data

Wydarzenie

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

13 września 2019 r.

Zebrania z rodzicami.

2 października 2018 r.

Konsultacje indywidualne z rodzicami.

6 listopada 2019 r.

Zebrania z rodzicami.

4 grudnia 2018 r.

Konsultacje indywidualne z rodzicami.

21 grudnia 2018 r.

Informacja o przewidywanych ocenach ndst.

23 – 31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna.

10 stycznia 2018 r.

Ustalenie ocen śródrocznych.

14 – 27 stycznia 2019 r.

Ferie zimowe.

28 stycznia 2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna – I okres.

31 stycznia 2019 r.

Śródroczne zebrania z rodzicami.

5 marca 2019 r.

Konsultacje indywidualne z rodzicami.

2 kwietnia 2019 r.

Zebrania z rodzicami.

3 – 5 kwietnia 2019 r.

Rekolekcje wielkopostne

10 – 12 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny.

15 – 17 kwietnia 2019 t.

Egzamin ósmoklasisty

18 – 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna.

7 maja 2019 r.

Konsultacje indywidualne z rodzicami.

17 maja 2019 r.

Informacja o przewidywanych ocenach ndst.

4 czerwca 2019 r.

Zebrania z rodzicami.

Informacja o przewidywanych ocenach.

12 czerwca 2019 r.

Ustalenie ocen rocznych.

17 czerwca 2019 r.

Konferencja klasyfikacyjna.

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie roku szkolnego.

25 czerwca 2019 r.

Konferencja podsumowująca rok szkolny 2018/2019.

SZKOŁA  PODSTAWOWA

1a - Teresa Ziaja;
1b -
Urszula Kupczyk;
2a - Alina Styszko;
2b - Beata Drwal;
3a - Violetta Musiał;

4a - Małgorzata Kukułka
;
4b
- Monika Wzorek;
5a - Agnieszka Nasiadka;
5b - Małgorzata Pamuła;
6a - Kalita Urszula;
7a -
Urszula Bobrowska;
7b -
Grażyna Potępa;
8a -
Iwona Orczyk;
8b -
Agnieszka Woźniak
;


GIMNAZJUM

3A -
Mieczysława Seruś;
3B - Lucyna Onak;


 Anna Chmura - Dyrektor

Bernadetta Maguda - Wicedyrektor

mgr Bień Olga - język polski;
mgr Bobrowska Urszula - wychowanie fizyczne;
mgr Brożek Marta - przyroda, technika;
mgr Chmura Anna - język angielski;
mgr Ciurej Grzegorz - wychowanie fizyczne
dr    Drwal Beata - edukacja wczesnoszkolna;
mgr Kalita Urszula - język angielski;
mgr Kupczyk Urszula - edukacja wczesnoszkolna, plastyka;
mgr Kuczera Agnieszka - nauczyciel wspomagający;
mgr Kwiek Łukasz - informatyka, zajęcia komputerowe, robotyka;
mgr Maguda Bernadetta - geografia;
mgr Musiał Violetta - edukacja wczesnoszkolna;
mgr Nasiadka Agnieszka - matematyka;
mgr Niedźwiecka Regina - matematyka;
mgr Okońska Barbara - język angielski;
mgr Ochał Marcin - wychowanie fizyczne, EDB;
mgr Onak Lucyna - język polski;
mgr Orczyk Iwona - język polski, logopeda;
mgr Pamuła Małgorzata - muzyka, zajęcia artystyczne;
dr    Potępa Grażyna - religia;
mgr Półtorak Dominika - wychowanie fizyczne;
mgr Przeszłowska Marta - plastyka, biblioteka, biblioterapia;
mgr Seruś Mieczysława - biologia, chemia;
mgr Seruś Stanisław - matematyka, fizyka;
mgr Styszko Alina - edukacja wczesnoszkolna;
mgr Sutkowska Agata - świetlica;
mgr Szperka Kinga - język angielski;
mgr Kukułka Małgorzata - język polski, logopeda;
mgr Trojak Agnieszka - język niemiecki;
mgr Tyńska Renata - pedagog szkolny, oligofrenopedagog;
mgr Woźniak Agnieszka - wos, historia, WDŻwR;
ks. mgr Wieczorek Leszek  - religia;
mgr Ziaja Teresa - edukacja wczesnoszkolna;

 1.    8:00 -  8:45
 2.    8:50 -  9:35
 3.    9:45 - 10:30
 4.   10:45 - 11:30
 5.   11:45 - 12:30
 6.   12:35 - 13:20
 7.   13:30 - 14:15
 8.   14:20 - 15:05

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Tarnowiec , jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Używamy plików cookies, Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat cookies. polityka prywatności .

  Akceptuję cookies dla tej witryny.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk