A A A

 


Organizacja zajęć w szkole opierać się będzie na poniższych zasadach:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa).
 3. Uczniów obowiązuje dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku szkoły.
 4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły (korytarz, biblioteka, świetlica) oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 5. Obowiązuje ogólna zasada – każda klasa w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 6. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Przerwy śródlekcyjne będą regulowane przez nauczycieli uczących, nie rzadziej niż co 45 min.
 7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 9. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Świetlica obowiązuje zgodnie z harmonogramem w godzinach od 6.30-16.30 z zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny.
 11. Stołówka szkolna funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.
 12. Opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci nie mogą wchodzić na teren szkoły.
 13. Lekcje rozpoczynają się o godzinie 8.00 zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć.
 14. Uczniowie klas: Ia, Ib i IIIa wchodzą do budynku szkoły wejściem B. Uczniowie klas: IIa, IIb, IIIB- wejściem A.

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w SP Tarnowiec , jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. Używamy plików cookies, Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat cookies. polityka prywatności .

  Akceptuję cookies dla tej witryny.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk